Ankieta oceny szkolenia, która naprawdę działa

Końcowa Ankieta Oceny Szkolenia jest narzędziem, które powinno być stosowane w przypadku 100% szkoleń. Nie ma alternatywy dla tego narzędzia mimo, że otrzymane za jego pomocą informacje może cechować niska wiarygodność. Wiele zależy jednak od sposobu w jaki ankieta jest przygotowana i przeprowadzana. Jeżeli jest starannie opracowana i przeprowadzona, otrzymane za jej pomocą wyniki mogą dużo powiedzieć o stopniu efektywności szkolenia.

Dobre wyniki osiągnięte w ankiecie nie zawsze świadczą o wysokiej efektywności szkolenia. Zdarza się, że uczestnicy piszą to, co chcą usłyszeć prowadzący lub też mają skłonność do niedoceniania swych umiejętności przed szkoleniem i przeceniania ich po szkoleniu.

Należy też pamiętać o błędzie ostatniego wrażenia. Polega on na tym, że wypełniający ankietę mogą się sugerować ostatnim blokiem zajęć i w swej ocenie nie uwzględniać całego przebiegu szkolenia. Przy okazji warto dodać, że prowadzący zajęcia czasem mogą manipulować wynikami ankiety przez wykorzystanie błędu ostatniego wrażenia i również w tym przypadku nie będą one odzwierciedlać tego, czego chcieliśmy się dowiedzieć o szkoleniu.

O ile dobre wyniki ankiety nie zawsze świadczą o skutecznym szkoleniu, złe wyniki zawsze stanowią podstawę aby szkolenie uznać za mało efektywne. Podejście „przeczołgam ich, ale czego się przynajmniej nauczą” nie sprawdza się w przypadku osób dorosłych (w przypadku dzieci także nie).

W swojej podstawowej formie jest ankieta oceny szkolenia jest wypełnienia przez uczestników pod koniec szkolenia. Dodatkowo mogą być stosowane ankiety wypełnianie podczas szkolenia (pod koniec każdego dnia lub po zakończeniu każdego z bloków).

Jak przygotować ankietę oceny szkolenia?

Standardowa ankieta oceny szkolenia – taka sama do wszystkich szkoleń – jest zazwyczaj słabszym źródłem informacji niż ankieta przygotowywana na potrzeby konkretnych szkoleń.

Proces opracowania ankiety oceny szkolenia składa się z trzech etapów:

 1. Określenia zawartości ankiety (co ma być oceniane przez uczestników?)
 2. Opracowania formatu ankiety
 3. Testowanie ankiety, wprowadzanie poprawek i stosowanie

Jakie pozycje może zawierać Ankieta Oceny Szkolenia?

Twoja Ankieta Oceny Szkolenia w zależności od potrzeb może zawierać bardzo różne pozycje. Przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt różnych ankiet stosowanych zarówno w Polsce, jaki i na świecie i na ich podstawie opracowaliśmy listę możliwych pytań.

Znajdziesz te pytania poniżej. Pod każdym tytułem bloku zamieszczono kilka przykładów, które można bezpośrednio przenieść do opracowywanej przez ciebie ankiety.

Oczywiście nie jest możliwe by Ankieta Oceny Szkolenia zawierała wszystkie z tych pytań, to co niżej to coś w rodzaju „składziku”, z którego w zależności od potrzeb możesz wyciągać co najbardziej przydatne w danym momencie elementy.

Przydatność szkolenia i możliwości przyszłych zastosowań

 • Szkolenie było przydatne z punktu widzenia mojej pracy.
 • Informacje przedstawione podczas szkolenia odpowiadały na moje potrzeby.
 • Wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże mi lepiej wykonywać codzienną pracę.
 • Przykłady używane w trakcie szkolenia odnosiły się do mojej pracy.
 • Informacje podawane na szkoleniu były spójne z informacjami, które otrzymuję w miejscu pracy.
 • Jak planujesz zastosować, to czego się nauczyłeś podczas szkolenia? <otwarte>

Metody szkoleniowe

 • Dyskusje w trakcie zajęć były interesujące i przydatne.
 • Jak oceniłbyś proporcje wykładów do innych metod szkoleniowych? <zbyt dużo wykładów – w sam raz – zbyt mało wykładów>
Ankieta oceny szkolenia

Materiały i pomoce szkoleniowe

 • Materiały i pomoce szkoleniowe były użyteczne
 • Materiały i pomoce szkoleniowe były łatwe w użyciu.
 • Informacje przedstawione w materiałach były dostosowane do moich potrzeb.
 • Jak oceniasz pomoce audiowizualne? <dobre – złe>
 • Pomoce audiowizualne były dobrej jakości

Ogólna ocena

 • Jaka jest twoja całościowa ocena szkolenia?
 • Co Ci się w szkoleniu najbardziej podobało? <otwarte>
 • Co było zbędne, co Ci się nie podobało? <otwarte>
 • Czego zabrakło w szkoleniu? <otwarte>
 • Czy poleciłbyś to szkolenie innym osobom <skala: tak – nie> komu? <otwarte>

Warunki w jakich odbywało się szkolenie

 • Jak oceniasz salę szkoleniową
 • Jak oceniasz hotel
 • Jak oceniasz restaurację
 • Jak oceniasz zakwaterowanie?
 • Jak oceniasz wyżywienie

Organizacja szkolenia

 • Na każdy blok przeznaczono wystarczającą ilość czasu
 • Szkolenie było dobrze zorganizowane
 • Szkolenie trwało odpowiednią ilość czasu
 • Jak oceniasz ilość przerw w trakcie szkolenia <zbyt mało – odpowiednia ilość – zbyt dużo>
 • Jak oceniasz czas trwania przerw <zbyt krótkie – w sam raz – zbyt długie>

Ocena trenera

 • To, co mówił trener było dla mnie jasne i zrozumiałe
 • Trener angażował mnie do aktywnego udziału w zajęciach
 • Podczas szkolenia Trener tworzył miłą atmosferę
 • Trener zachowywał właściwe tempo pracy (bez popędzania czy przeciągania zajęć)
 • Podczas zajęć prowadzący nawiązywał do specyfiki mojej pracy
 • Trener wyczerpująco odpowiadał na wszystkie moje pytania.
 • Prowadzący trzymał się tematu
 • Trener posiadał wiedzę merytoryczną z zakresu obejmującego szkolenia
 • Informacje przekazywane przez trenera były logiczne i wyczerpujące

Cele szkolenia

 • Cele szkolenia były dla mnie jasne
Ankieta Oceny Szkolenia

Ocena przydatności poszczególnych bloków szkolenia

Jakie formy pytań można umieścić w ankiecie oceny szkolenia?

Po wybraniu pozycji, które powinny być oceniane, należy określić w jaki sposób uczestnicy będą udzielać odpowiedzi.

Trzy podstawowe sposoby udzielania odpowiedzi w ankiecie to:

Skala

Uczestnik zaznacza jedną z pozycji na skali (5 odpowiedzi do wyboru – od najbardziej negatywnej przez umiarkowaną do najbardziej pozytywnej)

Skala może być opracowana specjalnie pod kątem pytania (w przypadku pozycji zamieszonych wyżej, tego rodzaju skale pojawiały się w nawiasach).

W przypadku skali ogólnej najlepszym rozwiązaniem jest skala częstościowa: <zawsze – często – czasem – rzadko – nigdy>.

Pytanie otwarte

Pod pytaniem jest wolne miejsce, w które uczestnik może wpisać swoją odpowiedź. Należy unikać dużej ilości tego typu pytań (nie powinny stanowić więcej niż 1/5 ankiety) – w przeciwnym wypadku będzie ona trudna do wypełnienie i do opracowania).

Tabela

W tej sytuacji mamy jedna skalę Likerta, jedno pytanie, ale wiele pozycji do oceny. Jest tak np. wtedy gdy oceniamy to czy cele szkoleniowe zostały osiągnięte. Formułujemy pytanie, podajemy skalę (1 – cel nie zostały zrealizowany, 2 – został zrealizowany w małym stopniu… itd.) i prosimy aby uczestnik ocenił każdy z celów zamieszonych niżej (może to być tabela ale nie musi) za pomocą tej samej skali.

Testowanie ankiety i wprowadzanie poprawek.

Przed zastosowaniem ankiety podczas szkolenia należy poprosić o jej wypełnienie przynajmniej 3 osoby o podobnych stanowiskach i doświadczeniu jak uczestnicy szkolenia. Należy sprawdzić czy wszystkie pytania są dla nich zrozumiałe i czy osoby te poprawnie rozumieją instrukcję wypełniania ankiety. Należy sprawdzić także, jak długo trwa wypełnienie ankiety (można prosić aby osoby testujące oceniły za pomocą ankiety szkolenie na którym ostatnio były). Wypełnianie ankiety nie powinno trwać dłużej niż 10 minut.

O tym, jak rozdawać ankietę i zbierać ją podczas szkolenia można przeczytać tutaj.

Przykładowa ankieta oceny szkolenia

Niżej można znaleźć dwie przykładowe ankiety oceny szkolenia. Obydwie można pobrać, dostosować do swoich potrzeb i wykorzystać 🙂

Avatar photo
Zbigniew Ryżak

Psycholog, trener, projektant szkoleń. Opracował wiele skutecznych szkoleń, które realizowane były w tego rodzaju firmach jak NOKIA, Electolux, NGK Ceramics, Warta, Makro Cash and Carry. Jest autorem kilku książek: Energia wewnętrzna, Efekt jo-jo w motywacji, Działaj teraz. W stworzonych przez niego szkoleniach (takich jak Metody Zarządzania Personelem, Zarządzanie Szkoleniami czy Systemy Oceny pracy) wzięło udział ponad tysiąc osób.

Artykuły: 15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *