Intensywne szkolenie dla trenerów

Intensywne szkolenie dla trenerów, po którym z przyjemnością wyjdziesz na środek sali szkoleniowej

SZKOLENIE OTWARTE DLA TRENERÓW

Adresaci: Osoby, które przygotowują i prowadzą (lub mają taki zamiar) szkolenia wewnętrzne oraz szkolenia dla klientów zewnętrznych.

Kraków, 1 – 3 kwietnia 2020

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA NASZE SZKOLENIE DLA TRENERÓW?

Trener to nie tylko osoba, która wygłasza prezentacje. To ktoś, kto aktywnie pracuje z grupą i ułatwia uczestnikom zdobycie umiejętności i wiedzy. Dlatego nasze szkolenie nie skupia się tylko na kwestiach komunikacyjnych. Pokazujemy także jak projektować proces uczenia, jak dobierać i selekcjonować treść, jak opracowywać materiały oraz jak stosować różnorodne metody szkoleniowe, angażujące uczestników. Te wszystkie umiejętności pozwalają stać się naprawdę skutecznym trenerem wewnętrznym.

 

Szkolenie jest opracowane po to, by nauczyć specjalistów/ekspertów w swojej dziedzinie skutecznego i nie wiążącego się ze stresem, przekazywania wiedzy i umiejętności innym pracownikom. Na zajęciach uczestnicy otrzymują sporą porcję wiedzy, ale będą także sporo ćwiczyć. Nagramy ich kilkakrotnie na video i udzielimy precyzyjnej informacji zwrotnej. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną informację o swoich mocnych stronach, obszarach do rozwoju i optymalnych technikach ćwiczenia. Zajęcia odbywają się w małej grupie (max. 10 osób) dzięki czemu każdemu uczestnikowi poświęcimy odpowiednią ilość czasu i uwagi. 

UCZESTNICY

Szkolenie dla osób, które chcą przekazywać swoją wiedzę i umiejętności innym. Idealne zarówno dla inżynierów, specjalistów jak i pracowników HR. Szkolenie będzie cenne zarówno dla osób już prowadzących szkolenia wewnętrzne, jak i początkujących.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Zajmujemy się konkretnymi sytuacjami, jakie można spotkać w trakcie przygotowywania i prowadzenia zajęć. Nie zajmujemy się teoriami, zamiast tego skupiamy się na praktycznych rzeczach – np. jak rozpoczynać szkolenie, jak prowadzić dyskusję, jak ją podsumowywać czy jak zamykać szkolenie.

RZETELNE INFORMACJE ZWROTNE NA TWÓJ TEMAT

Na zajęciach otrzymasz sporą porcję wiedzy, ale będziesz także brać udział w wielu ćwiczeniach. Nagramy cię na video i udzielimy konkretnych informacji zwrotnych dotyczących tego, co powinieneś zmienić i jak powinieneś ćwiczyć by stać się lepszym trenerem.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Szkolenie trwa 3 dni (20 godzin). To krótko, jeżeli porównamy je z różnego rodzaju szkołami trenerów. Nasz kurs to jednak dobrze zaprojektowane szkolenie, prowadzone przez trenera skupionego na celach. Uważamy, że 3 dni intensywnego warsztatu wystarcza, by nauczyć się tego, co potrzebne do zaprojektowania i poprowadzenia dobrego szkolenia przez specjalistę lub menedżera.

MNÓSTWO ĆWICZEŃ

Naszym celem jest nie tylko przekazanie praktycznej wiedzy, ale także zbudowanie nawyków – osiągamy to proponując różnego rodzaju ćwiczenia – od rozwijających elementarne umiejętności (np. zadawanie pytań otwartych czy opracowywanie studiów przypadku) do bardziej złożonych (np. sterowanie dyskusją grupową czy budowanie modułów szkoleniowych).

COACHING INDYWIDUALNY

Oprócz zajęć grupowych jesteśmy dostępni w ramach konsultacji indywidualnych - w trakcie zajęć i po nich. Liczymy, że będziesz aktywnie ćwiczył także po zajęciach. Dlatego zapewnimy ci wsparcie poszkoleniowe ze strony naszych trenerów (w ramach ceny szkolenia).

PRZYGOTOWANIE DO TRUDNYCH SYTUACJI

Praca trenera to jedno z najciekawszych zajęć na świecie. To wspaniale móc dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą z innymi osobami, a potem obserwować, jak doskonalone w ramach szkoleń umiejętności uczestnicy stosują w swojej pracy. To naprawdę duża satysfakcja! Ale ostrożnie. Jeżeli brakuje ci jakiejś kluczowej kompetencji, bycie trenerem może stać się koszmarem. Np. zamiast wspaniałej grupy, masz męczących, rozjuszonych (lub sennych – nie wiadomo, co gorsze) uczestników. W trakcie szkolenia nauczysz się zapobiegać tego rodzaju sytuacjom oraz radzić sobie z nimi.

INTENSYWNOŚĆ ZAJĘĆ

Trzy dni zajęć, to intensywny czas – zarówno dla osób prowadzących, jak i uczestników. Ponieważ zajęcia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 8 osobowych), każdy z uczestników może brać aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusjach.

DOSKONAŁA I BEZPIECZNA ATMOSFERA

W trakcie naszych zajęć jesteśmy zarówno skupieni na celu, jak i atmosferze. Koncentracja na celach oznacza, że nie przedłużamy zajęć, nie pozwalamy sobie na dygresje i dyskusje, które znoszą zajęcia w bliżej nie określonym kierunku. Równocześnie aktywizujemy wszystkich uczestników, jesteśmy łagodni, życzliwi i pełni dobrego humoru. Moderujemy także sposób w jaki uczestnicy porozumiewają się między sobą, tak by była to żywa, otwarta i pełna szacunku wymiana informacji.

CELE SZKOLENIA I RAMOWY PROGRAM

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotować Cię do zaprojektowania i efektywnego przeprowadzenia sesji szkoleniowej.

Będziesz umieć:

Przygotować i zastosować takie metody pracy z grupą jak: prezentacja, dyskusja grupowa, praca w podgrupach, studium przypadku, quizy, ćwiczenia integrujące

Zaprojektować bloki szkoleniowe (wybrać treść merytoryczną, dobrać metody szkoleniowe adekwatne do celów, opracować scenariusz szkolenia)

Angażować i motywować uczestników do udziału w szkoleniu (również w przypadku grup o różnym doświadczeniu, wieku czy nastawieniu)

Rozpoznawać i efektywnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi (np. trudne pytania od uczestników albo negatywnie nastawiony uczestnik, który uważa, że “to wszystko bez sensu”, itp.)

Podczas pracy z grupą poprawnie stosować werbalne i niewerbalne techniki pracy (takie jak: zadawanie pytań, parafrazowanie, sondowanie, podsumowywanie, wzmacnianie i angażowanie)

Kluczowe zasady interaktywnego prowadzenia szkoleń

Jakie są warunki skutecznego uczenia się?

W jaki sposób można angażować uczestników krótkich szkoleń?

Jak wygląda proces uczenia się, przez który trener powinien przeprowadzić uczestników (tzw. cykl Kolba)?

Jak w trakcie szkolenia tworzyć odpowiednią atmosferę, która ułatwia uczenie się?

Jak zacząć? czyli pierwsze minuty szkolenia

Jak się przywitać i nawiązać kontakt z grupą?

Jak budować swoją wiarygodność i autorytet jako prowadzącego?

Jak ubiec ukryte obawy uczestników?

Jak przedstawić cele i program szkolenia, aby zaciekawić uczestników?

Jak przygotować ciekawy i spójny program szkolenia?

Z jakich elementów składa się projekt szkoleniowy?

Jak sprawdzić czego potrzebuje grupa?

Jak ustalić cele szkoleniowe?

Jak dobrać treść – techniki zbierania, selekcji i grupowania treści?

Jak opracować i testować bloki szkoleniowe?

Jak przygotować ćwiczenia?

Rodzaje ćwiczeń, które stosuje się w szkoleniach interaktywnych

Jak połączyć ćwiczenia z celami szkolenia?

Planowanie przebiegu szkolenia (podręcznik prowadzącego)

Jak wykorzystać prezentację w szkoleniu interaktywnym?

Struktura prezentacji czyli jak to wszystko ułożyć?

Wizualizacja czyli jak zaprojektować dobre slajdy, jak pracować z flipchartem, jak „malować obrazy” w głowach uczestników poprzez opowiadanie historii (storytelling)?

Co to znaczy być naturalnym i mieć dobry kontakt z uczestnikami?

Jak pracować głosem? I inne elementy komunikacji niewerbalnej, ważne podczas prezentacji

Jak radzić sobie z dyskusją grupową i pytaniami od uczestników?

Pytania z sali – jak reagować?

Jakie jest kluczowe zadanie trenera w trakcie prowadzenia dyskusji?

Co robić, gdy uczestnicy są mało aktywni i niechętnie dzielą się swoim zdaniem? Jak zachęcać ich do wymiany doświadczeń?

Co robić, gdy kontrola nad prowadzeniem dyskusji wymyka się? Jak kontrolować jej tempo?

Co robić, gdy jeden z uczestników dominuje dyskusję i próbuje przejąć kontrolę nad jej kierunkiem?

Jak radzić sobie z uczestnikami, którzy nie są przychylnie nastawieni?

Co to jest „opór grupy”? Po czym poznać, że uczestnicy (bądź dany uczestnik) są negatywnie nastawieni do udziału w szkoleniu?

Co można zrobić jeszcze przed szkoleniem, aby wpłynąć na pozytywne nastawienie uczestników (prewencja)?

Jak reagować w trakcie szkolenia, gdy uczestnicy okazują swoje negatywne nastawienie (interwencja)?

Ataki na prowadzącego ze strony uczestników – jak sobie z nimi radzić?

Konflikty pomiędzy uczestnikami – jak skutecznie reagować?

W jaki sposób można zmniejszyć tremę podczas prowadzenia szkolenia?

Co jest głównym źródłem stresu w trakcie prowadzenia szkoleń?

Dlaczego „walka wręcz” z tremą nie działa?

Akceptacja tremy jako części pracy trenera

Techniki oddechowe przydatne w obniżaniu napięcia i stresu

Jak zakończyć i ocenić szkolenie?

Jak podsumować i utrwalać wiedzę?

Po co oceniać szkolenie?

Przykłady narzędzi i technik oceny szkolenia

Jak wyciągać wnioski i modyfikować kolejne szkolenie?

Jak przekazać prowadzenie gotowego szkolenia komuś innemu?

Zgłoś swój udział w szkoleniu

Co mówią uczestnicy poprzednich edycji szkolenia?

Powiedzieć, że jestem zadowolona to mało - jestem szczerze zachwycona! Trudno znaleźć słowa, które trafnie opiszą moje zadowolenie, ale spróbuję. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i przyczyniło się do poszerzenia i uporządkowania mojej wiedzy z zakresu przygotowania i poprowadzenia sesji szkoleniowych. Szczególnie cenne były dla mnie ćwiczenia z użyciem kamery oraz feedback Trenera oraz pozostałych uczestników szkolenia. W trakcie szkolenia poznałam swoje mocne strony i wiem, nad czym muszę dalej pracować.
Nie do opisania jest fantastyczna energia Beaty i pozytywna atmosfera w trakcie całego szkolenia. Polecam to szkolenie każdemu, kto chce się rozwijać jako Trener Wewnętrzny i z przyjemnością wzięłabym udział w Train the Trainer 2 :-).
Katarzyna Schierle

Nie prowadziłem dotąd wielu szkoleń i większość zagadnień była dla mnie nowością. Mimo, że pozostali uczestnicy mieli spore doświadczenie, prowadzący dbali o to, żebym nie miał problemów z rozumieniem omawianych zagadnień. Cenna była możliwość skorzystania z doświadczeń innych uczestników oraz podglądania przy pracy prowadzących.
Marcin Bednarczyk

Szczególnie ciekawe i pozwalające spojrzeć na siebie z innej perspektywy były zajęcia z użyciem kamery, po której każdy z uczestników był poddany konstruktywnej ocenie. Pomogło mi to skorygować błędy i bardziej świadomie kierować stylem i sposobem prowadzenia zajęć. Zdecydowanie polecam to szkolenie wszystkim, którzy chcą doskonalić swój trenerski warsztat.

Barbara Karska

Świetnie przygotowane i poprowadzone szkolenie. Materiał logicznie ułożony i przekazany prostym językiem. Metody szkoleniowe dobrane tak, byśmy mieli możliwość szybkiego przełożenia ich na praktykę. Niezwykle cenna okazała się możliwość obejrzenia siebie na video oraz feedback od trenerów i uczestników. Szkolenie przez cały czas utrzymywało wszystkich uczestników na wysokich obrotach.
Anna Andziak

Kilkanaście godzin może zmienić kilka lata przyzwyczajeń i zrewolucjonizować patrzenie na coś, co było już oczywiste i mało nowatorskie. Pod koniec marca 2015 wzięłam udział w trzy dniowym szkoleniu dla trenerów wewnętrznych. Od 6 lat prowadzę szkolenia wstępne i okresowe BHP i bardzo potrzebowałam tych warsztatów. Po tak długim okresie intensywnych szkoleń chciałam konfrontacji i uzyskania konkretnej wiedzy na temat moich umiejętności trenerskich. Moje oczekiwania odnośnej szkolenia były duże, ale szkolenie prowadzone przez Beatę zdecydowanie przekroczyło w ogromnym stopniu to, czego się spodziewałam. Trzy dni szalenie intensywnej pracy diametralnie zmieniło moje nastawienie do prowadzonych przeze mnie szkoleń. Stało się to już po pierwszych kilku godzinach warsztatów. Jedno wystąpienie przed kamerą i już wiedziałam wszystko o sobie, jako trenerze. Okazało się, że mówię za cicho, podskakuję i przechylam się na boki, a ręce zaciskam, jak do modlitwy… Nie miałam o tym w ogóle pojęcia. To był dopiero feedback. Kiedy zobaczyłam się na filmie, zrozumiałam, że moje nastawienie do prowadzonych przeze mnie szkoleń było niewłaściwe. Zbyt twarde. Nie pozwalałam sobie na włączenie do szkolenia jego uczestników, gdyż źle określam cele szkolenia. Trzy dni, a w mojej świadomości dokonała się totalna rewolucja! Wszystko za sprawą prowadzącej. Uważam, że szkolenie stało na bardzo wysokim poziome merytorycznym. Wykorzystano wszystkie możliwe techniki w trakcie warsztatów. Beata była zaangażowana w 110 procentach w pracę z grupą, pozwalając nam otworzyć się zupełnie, przy jednoczesnym sygnalizowaniu naszych błędów, pomyłek, złych nawyków i przyzwyczajeń. Beata ma fantastyczną osobowość i tylko dzięki jej umiejętnościom szkolenie było świetne. Cudowne trzy dni, które stały się źródłem siły, wiary, pomysłów i pewności siebie! A co najważniejsze! PRAKTYCZNE! Jestem już po pierwszym szkoleniu, w trakcie którego zastosowałam zdobytą podczas szkolenia wiedzę . I wiecie co - moje szkolenie było SUPER! Ja podczas SZKOLENIA czułam się super!

Joanna Misiaszek-Szeliga, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Najbardziej podobało mi się, że całe szkolenie było formą warsztatów (przyznam, że najbardziej bałam się tego, żeby nie było "przegadane"). Pierwszy raz chłonęłam jak gąbka każdą informację. Na pewno moje szkolenia będą prowadzone w oparciu o cykl Kolba. Pozbędę się obszernych prezentacji w Power Point :-)!!! i włączę więcej pracy z grupą.
Joanna Świątek, Polfarmex

Osoby prowadzące potrafiły dotrzeć do każdej osoby i wskazać jej co robi poprawnie oraz jak może poprawić swoje szkolenia. Atmosfera pozwalała łatwo i bez zmęczenia przyswajać bardzo obszerny materiał. Poziom przygotowania szkoleń stał na bardzo wysokim poziomie, a w relacji do ceny jest trudny do pobicia.
Piotr Bułło

Każdy uczestnik mógł przećwiczyć konkretne umiejętności, m.in dzięki temu, że zajęcia miały charakter warsztatu i odbywały się w małej grupie. Dla mnie, niezmiernie ważna, była możliwość przećwiczenia takich technik jak: studium przypadku, prezentacja, dyskusja, odgrywanie ról czy ćwiczenia integrujące. Moim zdaniem po ukończeniu tego szkolenia, każdy będzie umiał samodzielnie przygotować i poprowadzić szkolenie.
Teresa Ajdamach

Gdybym miał ocenić swoje umiejętności przed szkoleniem, dałbym sobie czwórkę z plusem. Jadąc na szkolenie zastanawiałem się cóż nowego można się jeszcze nauczyć. Ku mojemu zdziwieniu, można dużo… Informacje zwrotne (kamera), ocena grupy, podstawy związane z prowadzeniem szkoleń. Uzyskałem: większa pewność, kontrola, merytoryka, którą już wdrożyłem i świetnie działa.
Łukasz Połczyński

Szkolenie poprowadzi

Beata Pierzchała - Ryżak

Beata Pierzchła – Ryżak
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej droga do szkoleń rozpoczęła się w 1995 udziałem w Train the Trainer, prowadzonym przez trenerów z Rutgers University. Dwa lata później wzięła aktywny udział w tworzeniu Human Factor. Prowadziła wiele projektów trenerskich typu Train the Trainer. Współpracowała m.in. z Makro Cash and Carry, Volvo Polska, Netia, Nationale Nederlanden, TUiR Warta, NGK Ceramics Polska. Od kilku lat wspiera zespoły trenerskie Electrolux Poland i NOKIA. Beata jako trener  doskonale łączy zadaniowe podejście (potrafi, kiedy trzeba, być naprawdę twarda) z przyjazną atmosferą zajęć (uwielbia pracę z grupą i grupa to czuje).

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w Krakowie, tuż obok Rynku Głównego. Mamy nadzieję, że oprócz zajęć, uczestnicy znajdą trochę czasu na zanurzenie się w atmosferze Krakowa.

Termin

Szkolenie rozpoczyna się w środę o godzinie 10.00 i kończy w piątek o godz. 15.00.

Termin najbliższego szkolenia:
1  – 3 kwietnia 2020

Cena

Cena szkolenia wynosi 2280 zł (przy wpłacie do 25 marca 2020). W przypadku późniejszej wpłaty wciąż umiarkowana cena wynosi 2480 zł).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu (w małej grupie, max. 10 osobowej), materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiady.) Cena obejmuje także dwie indywidualne, 60 minutowe sesje coachingowe (bezpośrednio, telefonicznie lub przez internet) do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od udziału w szkoleniu.

BEZPŁATNY EBOOK

Jak rozkręcić grupę szkoleniową?

Chciałbyś, żeby uczestnicy twoich szkoleń byli zaangażowani i aktywni? W tym praktycznym poradniku, zebraliśmy najważniejsze sposoby, dzięki którym skutecznie ożywisz każdą grupę.
POBIERZ TERAZ
close-link