Zarządzanie i przewodzenie

Czy Twoją firmą kierują przywódcy?

Bycie skutecznym menedżerem wymaga wielu umiejętności. Z jednej strony są to umiejętności związana z kierowaniem pracownikami (np. podział zadań, wydawanie poleceń, rozliczanie podwładnych czy egzekwowanie przestrzegania zasad). Nasze szkolenia uwzględniają ten aspekt pracy menedżera. Jednak bycie sprawnym zarządcą to dziś zdecydowania za mało.

Kierownik, który jest tylko sprawnym menedżerem nie poradzi sobie z gwałtownymi zmianami. Zarządca nie zbuduje u podwładnych motywacji innego rodzaju niż materialna, nie stworzy pełnej zaangażowania kultury. Nie nauczy pracowników samodzielnego myślenia i dostrzegania wyzwań nawet zanim się pojawią.

W dzisiejszych warunkach menedżer musi być także przywódcą.

Przywódca, to ktoś za kim idą inni. Ktoś, kto wzbudza ich motywację samą swoją obecnością, ktoś w kogo pracownicy wierzą i na kim polegają. By stać się kimś takim nie wystarczy jedynie znać techniki organizacji pracy i sprawnie się nimi posługiwać.

Prawdziwe przywództwo zawsze wypływa ze środka człowieka: z jego wartości, poczucia misji, poczucia odpowiedzialności za jakiś kawałek świata, umiejętności mówienia swoim własnym, autentycznym językiem, spójności z własnymi zasadami, wizji i odwagi.

Nie wierzymy w efektywność kadry kierowniczej, która potrafi jedynie sprawnie zarządzać. Wierzymy, że jedynym dobrym sposobem budowania solidnej firmy jest rozwijanie umiejętności przywódczych.

Antoine Saint – Exupery napisał:

Gdy chcesz zbudować statek, nie zaczynaj od zbierania drewna, cięcia desek i dzielenia prac, ale rozbudź w piersiach ludzi pragnienie wielkiego i bezkresnego morza

Antoine Saint – Exupery

Umiejętności potrzebne do zbierania drewna, cięcia desek i dzielenia prac (czyli cały zakres umiejętności zarządczych) są istotne. Bez nich wszystko się rozłazi. Jednak bez umiejętności wzbudzania w ludziach pragnienia wielkiego i bezkresnego morza nie można być dzisiaj sprawnym menedżerem. Rozwijanie tej umiejętności interesuje nas najbardziej.

Rozmowy oceniające

Uczymy menadżerów jak w motywujący sposób przekazywać pracownikom swoje oceny (nie tylko w ramach ocen okresowych).

Szkolenia dla nowych szefów

Pomagamy pracownikom przygotować się do pełnienia nowej, kierowniczej roli, a potem szybko się w niej odnaleźć.

Przewodzenie ze środka

Jak być przywódcą, a nie tylko zarządcą? Jak być przywódcą, a nie tylko zarządcą? Jak znaleźć to coś, za czym warto pójść, najpierw w sobie, a potem w innych?