Prowadzenie rozmów oceniających

Rozmowy oceniające rzadko cieszą się dobrą opinią. W wielu firmach są traktowane jako niepotrzebna formalność i przejaw biurokracji. Tymczasem są one jednym z kluczowych narzędzi, bez których nie da się dobrze zarządzać ludźmi. To szkolenie nie tylko pozwala zmienić atmosferę wokół systemu ocen, dzięki niemu istotnie podnoszą się umiejętności menedżerskie oceniających oraz poprawia się atmosfera i efektywność pracy.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących rozmowy oceniające z podwładnymi.

Materiały

Podczas zajęć stosujemy m.in. filmy szkoleniowe nakręcone z udziałem aktorów oraz analizy przypadków.

Konkrety

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają i ćwiczą scenariusz skutecznej rozmowy oceniającej. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach opracowanych w oparciu o realia Państwa Przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia uczestnicy

  • Opanują scenariusz skutecznej rozmowy oceniającej.
  • Nauczą się dostosowywać styl prowadzenia rozmowy do doświadczenia i nastawienia pracownika.
  • Poznają techniki przygotowywania się do rozmowy oceniającej z pracownikiem.
  • Poznają techniki, podnoszące obiektywizm oceny.
  • Nauczą się przekazywać zarówno ocenę pozytywną jak i negatywną.
  • Nauczą się diagnozować i rozwiązywać problemy z niską jakością pracy.
  • Rozwiną umiejętności skutecznego reagowania na trudne sytuacje podczas rozmów.

Program szkolenia

System Ocen Pracy w Przedsiębiorstwie

Jakie korzyści z systemu mają oceniający i oceniani?

Kryteria oceny

Jak korzystać z nich w trakcie rozmowy oceniającej?

Jak interpretować poszczególne punkty skali ocen?

Sprawiedliwa ocena czyli jak zwiększyć obiektywizm oceny?

Rodzaje błędów na jakie narażona jest osoba oceniająca

Sposoby przeciwdziałania błędom oceny

Psychologiczne błędy oceny i przeciwdziałanie im

W jaki sposób formalny system ocen pomaga unikać błędów w ocenie pracy?

Zasady i techniki przygotowania się do oceny

Jak zbierać potrzebne informacje i argumenty?

Analiza zadań i przykładów z ocenianego okresu

Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą?

Praktyczny scenariusz rozmowy oceniającej

Dobór sposobu prowadzenia rozmowy w zależności od doświadczenia i nastawienia pracownika

Zasady prowadzenia skutecznej rozmowy oceniającej

Informowanie zarówno o mocnych jak i słabych stronach pracownika

Jak fachowo przekazać wysoką ocenę?

Jak fachowo przekazać niską ocenę?

Rozwiązywanie problemów – docieranie do przyczyn niezadowalających sytuacji w pracy

Sposoby angażowania pracownika (m.in. poprzez zadawanie pytań)

Jak zakończyć i podsumować rozmowę oceniającą?

Trudne sytuacje: taktyki i skuteczne reakcje

Jak zachęcić do rozmowy pracownika, który jest negatywnie nastawiony do procesu oceny (opór pracownika)?

Jak kontrolować przebieg rozmowy z pracownikiem, który nie zgadza się z oceną?

Jak radzić sobie w sytuacji, gdy pracownik zamiast odwoływać się do merytorycznych argumentów koncentruje się na subiektywnych kwestiach (np. porównuje się z innymi pracownikami)?

Jak angażować np. pracownika milczącego, „zamkniętego”?

Inne trudne sytuacje

Informacje dodatkowe

Optymalna wielkość grupy szkoleniowej: 12 osób (maksymalnie – 16 osób)

W trakcie szkoleń uczestnicy biorą udział w nagraniach wideo.

W ramach przygotowania opracowujemy scenariusze oparte na pracy uczestników. Materiały te są wykorzystywane podczas ćwiczeń.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują praktyczny podręcznik oceny pracownika.

Nasze doświadczenia

Wybrani klienci, dla których realizowaliśmy ten program: NGK Ceramics, Makro Cash and Carry, PZL Świdnik, Netia, Allianz.

Przykładowa realizacja: Rozmowy oceniające – szkolenia dla Makro Cash and Carry. W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy hal, kierownicy działów i stoisk oraz kadra kierownicza Centrali, przeszkolono około 800 osób.