Szkolenie trenerów wewnęrznych

Intensywny, zwięzły warsztat, który w minimalnym czasie i w bardzo efektywny sposób przekazuje komplet wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznych szkoleń wewnętrznych.

Uczestnicy

Specjaliści, menedżerowie i eksperci. Zarówno osoby już prowadzące szkolenia wewnętrzne, jak i początkujące.

Praktyczne sposoby

Zajmujemy się sytuacjami, jakie uczestnik spotyka podczas pracy nad szkoleniem. Pokazujemy jak poradzić z wyzwaniami.

Dużo celowych ćwiczeń

Dużo praktycznych i celowych ćwiczeń, które zawsze kończą się wnioskami i informacjami dla uczestników.

Modelowanie

Swoim zachowaniem modelujemy przyszłą pracę uczestników. Oprócz ćwiczeń i prezentacji, uczą się przez obserwację i asymilację.

CELE SZKOLENIA I RAMOWY PROGRAM

Cele szkolenia

Celem zajęć jest przygotowanie trenerów wewnętrznych do konstruowania i prowadzenia szkoleń metodami interaktywnymi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

Dobrać i zastosować metody pracy z grupą (m.in. prezentacja, dyskusja grupowa, praca w podgrupach, studium przypadku, quizy, ćwiczenia integrujące).

Podczas pracy z grupą poprawnie stosować niewerbalne i werbalne techniki pracy (takie jak: zadawanie pytań, parafrazowanie, sondowanie, podsumowywanie, wzmacnianie i angażowanie).

Rozpoznawać i efektywnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi (np. trudne pytania, negatywne nastawienie uczestników czy brak koncentracji w grupie).

Wprowadzenie

Z jakich elementów składa się projekt szkoleniowy?

Co to jest szkolenie interaktywne?

Cztery zasady szkoleń, które angażują

Czym trener różni się od wykładowcy i eksperta?

Jak przygotować ciekawy i spójny program?

Jak sprawdzić czego potrzebuje grupa?

Jak ustalić cele szkoleniowe?

Jak dobrać treść – techniki zbierania, selekcji i grupowania treści?

Jak opracować i testować bloki szkoleniowe?

Jak przygotować ćwiczenia?

Rodzaje ćwiczeń, które stosuje się w szkoleniach interaktywnych

Zasady opracowywania ćwiczeń

Jak połączyć ćwiczenia z celami szkolenia?

Planowanie przebiegu szkolenia (podręcznik prowadzącego)

Jak wykorzystać prezentację w szkoleniu interaktywnym?

Struktura prezentacji czyli jak to wszystko ułożyć?

Wizualizacja czyli jak zaprojektować dobre slajdy?

Co to znaczy być naturalnym i mieć dobry kontakt z uczestnikami?

Jak pracować głosem? Inne elementy komunikacji niewerbalnej, ważne w prezentacji

Jak radzić sobie z dyskusją grupową?

Jakie jest kluczowe zadanie trenera w trakcie prowadzenia dyskusji?

Pytania z sali – jak reagować?

Co robić, gdy uczestnicy są mało aktywni i niechętnie dzielą się swoim zdaniem? Jak zachęcać do aktywnej dyskusji?

Co robić, gdy kontrola nad prowadzeniem dyskusji wymyka się? Jak kontrolować jej tempo?

Co robić, gdy jeden z uczestników dominuje dyskusję i próbuje przejąć kontrolę nad jej kierunkiem?

Inne trudne sytuacje

Jak kierować pracą grupy w trakcie szkolenia?

Co to jest tzw. dynamika i procesy grupowe?

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę podczas szkoleń?

Co to jest opór? Jak z nim pracować (prewencja i interwencja)?

Ataki na prowadzącego – jak sobie z nim radzić?

Konflikty między uczestnikami

Co zrobić przed szkoleniem, aby zachęcić uczestników do udziału w nim?

Jak zaprosić uczestników?

Jakie działania wstępne podjąć?

Jakie działania wspierające mogą pomóc?

Gdy boisz się, że cię zje trema

Lęki szkoleniowe

Jak nie dać się stresowi?

W jaki sposób można zmniejszyć tremę ?

Jak zacząć? Pierwsze kluczowe minuty zajęć

Jak się przywitać i nawiązać kontakt z grupą?

Jak budować swoją wiarygodność i autorytet?

Jak ubiec ukryte obawy uczestników?

Jak omawiać cele i program szkolenia, by zaciekawić i zmotywować do udziału w zajęciach?

Jak zakończyć i ocenić szkolenie?

Jak podsumować i utrwalać wiedzę?

Po co oceniać szkolenie? Przykłady narzędzi i technik

Jak wyciągać wnioski i modyfikować kolejne szkolenie?

Będzie nam przyjemnie przygotować dostosowaną do Państwa potrzeb, niezobowiązującą ofertę szkolenia.

Informacje dodatkowe

  • Optymalna wielkość grupy szkoleniowej: 10 osób (maksymalnie – 14 osób)
  • Optymalny czas trwania szkolenia w wersji podstawowej: 3 dni (ok. 21 godzin zajęć)
  •  trakcie szkoleń uczestnicy biorą udział w nagraniach wideo.
  • W ramach przygotowania opracowujemy scenariusze oparte na pracy uczestników. Materiały te są wykorzystywane podczas ćwiczeń.
  • W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują podręcznik trenera wewnętrznego.

Nasze doświadczenia

  • Przykładowa realizacja: Train the trainers dla Kredyt Bank i TUiR Warta. W projekcie wzięło udział ok. 50 osób – specjalistów z różnych branż, przygotowujących się do pełnienia roli trenera wewnętrznego.
  • Wybrani klienci, dla których realizowaliśmy ten program: Toyota Poland, TUiR Warta, NGK Ceramics Polska, PKP BP, BLStream Group, Bank Zachodni WBK oraz kilkanaście edycji szkoleń otwartych
BEZPŁATNY EBOOK

Jak rozkręcić grupę szkoleniową?

Chciałbyś, żeby uczestnicy twoich szkoleń byli zaangażowani i aktywni? W tym praktycznym poradniku, zebraliśmy najważniejsze sposoby, dzięki którym skutecznie ożywisz każdą grupę.
POBIERZ TERAZ
close-link