Efektywność osobista w pracy

Szkolenia ułatwiające zarządzanie energią, emocjami i czasem

Skuteczne działanie

Budowanie nawyków, samodyscyplina, zrządzanie własną energią, organizacja czasu.

Kontrola emocji

Rozumienie własnych emocji, unikanie wypalenia zawodowego, radzenie sobie z emocjami innych.

Odporność psychiczna

Odporność na stres, skuteczne działanie pod napięcie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Szybkie uczenie się

Szybkie przyswajanie nowych informacji, nabywanie nowych umiejętności, w zmieniających się warunkach.

PROGRAMY SZKOLENIOWE

Personal Effectiveness: Jak skuteczne realizować trudne przedsięwzięcia (w pracy i nie tylko)

Trwające 1 dzień warsztaty, poświęcone takim tematom jak osiąganie celów, budowanie nawyków, samodyscyplina czy modyfikowanie własnych zachowań.

Accelerated Learning: Jak szybko podnosić własne kompetencje

Trwające 1 dzień zajęcia, podczas których uczestnicy rozwijają swoje umiejętności szybkiego uczenia się z wykorzystaniem technik sprawdzonych w trakcie badań psychologicznych.

Zarządzanie emocjami w pracy

Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną pracowników, poświęcone temu jak radzić sobie z własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.

Odporność psychiczna

Zajęcia skupione na stresie i tym, w jaki sposób sobie z nim radzić, zarówno wtedy gdy mamy napięcie trwa krótko, jak i wtedy gdy mamy do czynienia z sytuacjami przewlekłymi.

Zarządzanie Czasem i energią wewnętrzną

Nie ma czegoś takiego jak zarządzanie czasem. Możemy tylko zarządzać swoje energią wewnętrzną. Dzięki niej możemy osiągać więcej, w krótszym czasie i mniejszym wysiłkiem. Osoba efektywna to ktoś, kto sprawnie zarządza swoją energią. Zarządzanie energią to z kolei zestaw technik, które można opanować na tych zajęciach.

NASI KLIENCI

BEZPŁATNY EBOOK

Jak rozkręcić grupę szkoleniową?

Chciałbyś, żeby uczestnicy twoich szkoleń byli zaangażowani i aktywni? W tym praktycznym poradniku, zebraliśmy najważniejsze sposoby, dzięki którym skutecznie ożywisz każdą grupę.
POBIERZ TERAZ
close-link